Privacybeleid

Ontdekt Verleden

Deze website gaat over de genealogie van de Familie van der Weerd en de Familie Boer Rookhuizen.

Deze website biedt  de mogelijkheid om genealogische gegevens in te zien en afbeeldingen te bekijken.

Op genealogische websites worden standaard alle genealogische gegevens van personen waarvan bepaald kan worden dat zij zijn overleden, alsmede nog in leven zijnde personen die toestemming hebben gegeven en, indien aangeleverd, alle afbeeldingen, gepubliceerd waarmee ze voor iedereen te zien zijn.

Standaard is er dus geen toegangspoort tot het materiaal (dit is alles wat de beheerder van deze site heeft ge-upload zichtbaar is voor iedereen), behalve het materiaal gerelateerd aan levende personen.

Echter, beheerder van de website Ontdekt Verleden wil de volledige website toegankelijk hebben voor familie en vrienden (genodigden), opdat deze ook de gegevens en overig materiaal van nog in leven zijnde  personen kunnen bekijken. Dienaangaande is er een toegangspoort ingesteld.  Via de inlog-pagina van deze website is een persoonlijk wachtwoord aan te vragen en zal men na inloggen toegang hebben tot genoemd materiaal

Wie zijn de genodigden?

Met deze ingestelde toegangspoort kan slechts de beheerder (en alleen de beheerder) familie, vrienden en kennissen uitnodigen. Dit gebeurt  door hun e-mail adres op te voeren. Zij krijgen een e-mail bericht van “Ontdekt Verleden” met een uitnodiging, vergezeld door een uitleg hoe ze een wachtwoord kunnen aanmaken en toegang kunnen verkrijgen tot de publicatie. Na het verkregen wachtwoord te hebben ontvangen kunnen genodigden inloggen en toegang krijgen tot gegevens en afbeeldingen.

Toegang tot niet-openbare gegevens (oftewel gegevens levende personen

Gegevens van nog in leven zijnde personen zijn met een ingestelde toegangspoort toegankelijk tot een beperkte groep mensen die hiervoor moeten inloggen. Dit past binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het is te vergelijken met het tonen van de gegevens op uw thuiscomputer, maar genodigden worden wel gewezen op het feit dat de privacy van levende personen beschermd moet worden.

Gegevens en afbeeldingen van nog in leven zijnde personen mogen – ook al worden ze beschikbaar gesteld via een toegangspoort aan een beperkte groep familie, vrienden en kennissen – nimmer doorgegeven worden aan externe websites.

error: Content is protected !!