Johannes Jozef van der Weerd

Johannes Jozef van der Weerd

Roepnaam Joop
Geboren 03-10-1909 te Amsterdam
Overleden 14-09-1991 te Amsterdam

Op 5 mei 1945 had het Duitse leger in Nederland gecapituleerd, het einde van de Tweede Wereldoorlog voor Nederland. Twee dagen na de capitulatie, op 7 mei 1945, is het feest op de Dam in Amsterdam. Duizenden mensen hebben zich verzameld om de Canadese bevrijders te verwelkomen, die op die dag verwacht worden. Muziek klonk uit draaiorgel ‘Het Snotneusje’ en mensen dansten in het rond. De stad is echter nog vol met gewapende Duitse militairen en milities van de Binnenlandse Strijdkrachten. De Duitsers hadden op 4 mei met de Geallieerden een wapenstilstand gesloten, waarin onder meer was vastgelegd dat (alleen) deGeallieerden de Duitsers in West-Nederland zouden ontwapenen. De Binnenlandse Strijdkrachten, onder leiding van Prins Bernhard, waren daarom door de Geallieerden opgedragen om geen Duitsers te ontwapenen en zich niet gewapend op straat te vertonen.

Joop van der Weerd en zijn echtgenote Annie Rookhuizen hadden hun 11-jarige dochter Annie verboden naar de feestende Dam te gaan. Gelukkig maar! De vreugde op de Dam veranderde in paniek toen er op de mensenmassa werd geschoten vanuit De Groote Club naast het Koninklijk Paleis. Rond 15.00 uur schoten Duitse militairen van de Kriegsmarine op de menigte. Er ontstond paniek en de burgers vluchtten alle kanten op. Velen probeerden zichzelf in veiligheid te brengen door naar het Damrak en de aanliggende straten te rennen. Een aantal mensen zocht dekking achter lantaarnpalen, een tweetal kleine kiosken en het draaiorgeltje. Er vielen volgens lang gehanteerde officiële cijfers tweeëntwintig, maar volgens in 2013 aan het licht gekomen feiten aanzienlijk meer dodelijke slachtoffers en er waren ruim honderd gewonden. De slachtoffers werden door kogels geraakt of onder de voet gelopen. De schietpartij duurde zo’n anderhalf uur.
In mei 2015 keek “kleine” Annie op haar televisie naar een documentaire over dit voorval. Plots sprong zij op en riep uit: “Dat is mijn vader!”. En inderdaad fietste Joop rustig rond kijkend door het beeld. Wat moest hij daar? En op dat moment? Een logische verklaring zou kunnen zijn, dat hij de distributie-bonnen, die in zijn winkel waren binnen gekomen, ging inleveren.
Kijk hier naar het filmpje.

error: Content is protected !!