AAA Wapen Familie Dorgelo

Van het door het middeleeuwse en het sinds de 16e eeuw R.K. gebleven geslacht Von Dorgelo gevoerde wapen treft men in de verschillende bronnen uiteenlopende uitvoeringen aan. Steeds is echter sprake van twee uitgerukte en gesnoeide boomstronken in zwart (met zichtbare wortels), met aan elke boomstronk aan elke kant twee (of drie) afgehouwen takken, die tegenover elkaar staan. Op grond van de door mij waargenomen afbeeldingen geef ik de voorkeur aan vier maal teww takken. Volgens de beschrijving in het Stammbuch van Dorothea von Dorgelo is het schild van goud (geel), gedekt door een pot- of kuiphelm van lichtblauw en wit met helmdoek en wrong van zwart en goud. Als helmtekens weer twee boomstronken (zoals beschreven, echter zonder wortels), die schuin uit elkaar staan. Volgens genoemd stamboek is het wapen van vroeg of oud-gotische stijl (13e tot 14e eeuw).

Bron: De genealogische geschiedenis van de familie Dorgelo

Alex. Dorgelo, Deventer; Alex. Dorgelo, Bussum; Jan Derk Dorgelo, Oegstgeest
Familiewapen getekend door Engbert Dorgelo (1938)

error: Content is protected !!